जम्मा कर्मचारी: 9
माधव प्रसाद लम्साल
कार्यालय प्रमुख
मोबाइल नं.: 9856050008
इमेल: madhav.lamsal@gmail.com
ईन्द्र प्रसाद सुवेदी
प्राबिधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६९१६११४६
इमेल:
रमेश वि.क.
लेखापाल
मोबाइल नं.: ९८५६०४६४३०
इमेल: bkramu2046@gmail.com
गणेश बन्धु रेग्मी
नायब सुब्बा
मोबाइल नं.: ९८५६०६३५७८
इमेल:
मिलन थापा
सव-इन्जिनियर
मोबाइल नं.: ९८५६०१४१८८
इमेल: thapa.milan710@gmail.com
तारा वहादुर गुरुङ्ग
हलुका सवारी चालक
मोबाइल नं.: ९८१६६४४६९७
इमेल:
घनश्याम पौडेल
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८६९१८९९५५
इमेल:
अमृता वि.क.
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८६२३८४०१२
इमेल:
गीता पराजुली ढुङ्गाना
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८५६०५३५७१
इमेल: