सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! 2079-09-25 Closed !!!
नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-05 Closed !!!
नायव प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-04 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि डायरी २०७५
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
कृषि डायरी २०७५
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
कृषि डायरी २०७६
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा सुन्तला सुपरजोन तथा मसलाबाली(अदुवा/वेसार) जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि सुन्तला सुपरजोन-आँप/लिचि जोन-कफि सुपरजोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५