सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-06-11 2078-07-09
सूचिकृत/नविकरण हुने सम्बन्धि सूचना 2078-04-15 Closed !!!
सुन्तला खेतिमा माघ महिनामा गरिने कार्यहरु 2077-10-19 Closed !!!

प्रकाशनहरु

मेशिनरी ‍औजार तथा अन्य कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
साना सिँचाई कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
नर्सरी/बीउ श्रोत केन्द्र/नर्सरी श्रोत केन्द्र कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि डायरी २०७६
मेशिनरी ‍औजार तथा अन्य कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
साना सिँचाई कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
नर्सरी/बीउ श्रोत केन्द्र/नर्सरी श्रोत केन्द्र कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५